PRZED MAPĄ

Zaczynamy od strony startowej

RZECZYWISTOŚĆ

Spacer taka prosta i banalna rzecz, a jaka przyjemna, potrzebna i użyteczna dla ciała. Przemieszczasz się mijając kolejne przecznice, wokół zmieniają się krajobrazy, urbanistyka. Kłaniasz się, uśmiechasz do nieznajomych przechodząc obok nich.

WEB ON LINE

Jak to wszystko odnieść do podróży w cyberprzestrzeni? Poruszasz się w wyimaginowanym świecie, wśród obiektów których nie ma, a podróż trwa tylko w wyobraźni w kolejnych jego obszarach podsycana obrazami, które spotykasz na monitorze komputera. Sztuczne widoki stworzone na potrzeby naszego zmysłu wzroku.

NASZA WIZJA SIECI

Chcemy i my zaprezentować naszą aleję, zaprosić do odwiedzin.

Zobacz kto się wprowadził na piątą aleję, jak mieszka i co prezentuje.